Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| October 1, 2022

Scroll to top

Top

One Comment

Religie en Hoger Onderwijs: de gebedsruimte!

Religie en Hoger Onderwijs: de gebedsruimte!
Simon Van Hijfte

Vanuit een gedeelte van onze studentenpopulatie rees in het academiejaar 2011-2012 de vraag naar een Stille Ruimte waar studenten konden bezinnen. Deze vraag werd dit academiejaar geëxpliciteerd. De moslimgemeenschap vroeg een gebedsruimte, deze vraag werd bezorgd aan een directielid en aan de Algemene Studentenraad HUB-KAHO (ASR). In de aanloop naar de bespreking in de Campusraad werd de problematiek versterkt door enkele incidenten van verbale agressie gericht tegen HUB-personeel nadat zij moslimstudenten wezen op het verbod op bidden in de bibliotheek.

Toch vond de ASR het niet correct om deze vraag af te wimpelen met een pragmatisch excuus zoals “er is geen plaats” of “er is geen geld”. De ASR was van mening dat deze vraag dus een grondig en gefundeerd advies nodig had.

Een studie van dr. Berings, verbonden aan de Onderzoeksgroep Human Relations Research Group van de FEB@HUB, wees op de gevaren van een dualisering tussen de hardliners en liberale studenten (en personeelsleden) binnen de moslimpopulatie. Bovendien waarschuwde de studie voor een belemmering van de sociale integratie en interactie van biddende studenten. Beide legitieme bezorgdheden die werkelijkheid werden aan verschillende Hoger Onderwijs Instellingen in de Benelux. De Hogeschool van Amsterdam sloot zijn beziningsruimte in 2012 omdat teveel moslimstudenten zich verplicht voelden om te gaan bidden, hoewel zij dit niet wilden. Zij zagen een hogeschool immers als plek om te leren en niet als een plaats voor religieuze uiting.

Bovendien gaat de onderwijsvisie van onze instelling uit van een open en verbonden samenleving. Deze visie, waar openheid en verbondenheid centraal staan, gaat uit van actief pluralisme. Dit actief pluralisme betekent dat HUB-KAHO apolitiek en godsdienstneutraal is, maar dat er toch respect is voor ieders geloof en overtuiging en dat deze de basis kan vormen voor onderzoek en onderwijs.

Na lang debat besloten zowel de Algemene Studentenraad als de Campusraad om een negatief advies uit te brengen over de gebedsruimte. Godsdienstbeleving zal voor studenten en personeelsleden van de HUBrussel een privéaangelegenheid blijven.

 

- De auteur is voorzitter van de Algemene Studentenraad HUB-KAHO

Comments

  1. Hub student

    Belachelijk!

Submit a Comment