Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| October 1, 2022

Scroll to top

Top

No Comments

Interview algemeen directeur Dirk De Ceulaer

Interview algemeen directeur Dirk De Ceulaer
Tempus

Over de Directeur

Dirk De Ceulaer behaalde een doctoraat in de onderwijskunde aan de KULeuven. Hij begon als doctoraatsassistent aan de KU Leuven voordat hij in 1984 als docent psychologie, historische pedagogiek en wetenschapsleer aan de toenmalige EHSAL ging werken. In 1992 werd De Ceulaer directeur van de EHSAL. Momenteel is hij voorzitter van het directiecomité HUBrussel – KAHO Sint-Lieven en ondervoorzitter van de Associatie KU Leuven. Dirk De Ceulaer woont in de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo, samen met zijn vrouw en vier kinderen. Zijn vrije tijd vult hij met fietsen, lezen en muziek.

De Hogeschool-Universiteit Brussel bestaat nog maar een goede vijf jaar (sinds 2007), maar er zijn de komende maanden en jaren enkele belangrijke wijzigingen op komst. Momenteel gaat de instelling ondanks haar korte bestaan een nieuwe fusie aan, deze keer met de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven uit Gent.

Daarenboven worden academische hogeschoolopleidingen vanaf het academiejaar 2013-2014 universitaire opleidingen en worden ze zo onderdeel van de KU Leuven.

Hoe, wat, waar en vooral waarom? Wij gingen op gesprek met algemeen ‘Dirkteur’ De Ceulaer.

De HUBrussel: hogeschool én universiteit

In 2007 ondertekenen verschillende Brusselse instellingen een intentieverklaring tot samenwerking. Het resultaat is de Hogeschool-Universiteit Brussel.

Klopt het dat de Hogeschool-Universiteit Brussel is geïnspireerd op de samenwerking tussen de hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam?

Jazeker. Ik heb daarvoor niet enkel aan het initiatief in Amsterdam werkbezoeken gebracht, maar ook aan de toenmalige Gesamthochschulen van Paterborn en Siegen (in Noordrijn-Westfalen, Duitsland, nvdr). De toenmalige verantwoordelijken in Amsterdam hebben we trouwens gevraagd om een statement te doen tijdens de opening van het academiejaar waarin we de integratie de bel aanbonden.

De toenmalige rector van de Katholieke Universiteit Brussel (KUB) wou nochtans liever een fusie met de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Het klopt dat rector Mark Van Hoecke liever samenwerkte met de VUB, maar de algemene vergadering van de KUB heeft daar anders over beslist. Je moet weten dat het toen een turbulente periode was door de oprichting van de verschillende universitaire associaties. Veel was toen in beweging, maar niet alles kon.

 

HUB & KAHO: de as Brussel-Gent

Momenteel fusioneert de Hogeschool-Universiteit Brussel met de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, die campussen heeft in Gent, Aalst en Sint-Niklaas. De KAHO Sint-Lieven is vooral gekend om haar opleiding industrieel ingenieur.

De fusie met KAHO is al uw derde fusie als directeur op korte termijn. In 2003 gingen de Katholieke Hogeschool Brussel (KHB) en de IRIS Hogeschool Brussel op in de EHSAL. Amper vier jaar later fusioneerden de EHSAL, KUBrussel, HONIM en VLEKHO tot de Hogeschool-Universiteit Brussel. En nu fusioneert de HUB met de KAHO. Waarom al deze fusies?

De eerste twee fusies waren noodzakelijk om het onderwijsaanbod in Brussel van de Associatie KU Leuven te consolideren. Veel van de Brusselse instellingen waren gewoonweg te klein om te blijven bestaan. Denk maar aan de kleine IRIS Hogeschool Brussel en het lage aantal studenten aan de K.U. Brussel.

De derde fusie, met de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (KAHO), was noodzakelijk gezien de gewijzigde macrosituatie binnen de Associatie KU Leuven. Met de integratie van de academische opleidingen in de KU Leuven krijgen we eigenlijk een “juridische defusie”. De academische opleidingen van de HUB en KAHO zullen deel uitmaken van de Katholieke Universiteit Leuven. Daarom voelen we alleszins de noodzaak om de toekomst van het professioneel onderwijs in de HUB en KaHo veilig te stellen.

 Klopt het dat de fusie van 2007 eigenlijk nog niet helemaal rond is? Want de HUB bestaat eigenlijk uit twee instellingen: HUB-EHSAL vzw en HUB-KUB vzw?

Dat is een juridisch-technische aangelegenheid. Wettelijk mogen hogescholen en universiteiten niet fusioneren. Dus is er gekozen voor een ‘personele unie’. Een vzw bestaat uit twee entiteiten: de algemene vergadering en de raad van bestuur. In zowel de vzw HUB-EHSAL als de vzw HUB-KUB zitten dezelfde personen in de algemene vergadering en in de raad van bestuur, waardoor de HUBrussel een personele unie vormt. Dit is mogelijk omdat er in België vrijheid van onderwijs en vereniging bestaat.

De vorige fusies vonden altijd plaats tussen Brusselse instellingen. Nu gaat de HUB samenwerken met een instelling die campussen heeft in Oost-Vlaanderen. Waarom is er juist voor de KAHO Sint-Lieven in het verre Oost-Vlaanderen gekozen en niet voor de Erasmushogeschool Brussel, die nochtans ook de opleiding industrieel ingenieur aanbiedt?

Er is binnen de associatie afgesproken dat we enkel fusioneren binnen onze familie. Een samenwerking met de Erasmushogeschool in Brussel was dus geen optie (de Erasmushogeschool is geassocieerd met de VUB, nvdr).

We zijn er ons wel van bewust dat de afstand tussen Brussel en Gent een handicap vormt. Maar we hebben ons steeds voorgenomen om enkel zinvolle samenwerkingen aan te gaan. De HUBrussel is marktleider in handelswetenschappen, maar door de fusie met de KAHO Sint-Lieven verbindt de HUB zich met de sterkste speler in de opleiding industrieel ingenieur.

Er zijn al samenwerkingen tussen de studenten industrieel ingenieur en de studenten handelsingenieur en milieu- en preventiemanagement.

Een tweede voordeel is dat de HUBrussel zich op die manier sterk verankert in de Vlaamse regio. Brussel kampt als stad met een negatief imago en er zijn niet veel Nederlandstaligen in Brussel, wat betekent dat we onze input van studenten vooral uit Vlaanderen moeten halen.

Komt er nu ook een naam voor de nieuwe instelling? Het klinkt namelijk niet logisch om te zeggen dat je studeert aan de HUBrussel op campus Gent …

Dit is momenteel nog geen topprioriteit voor ons. De HUBrussel bestaat nog niet zo lang en daarvoor hebben we al enkele namen zoals VLEKHO, KUB en EHSAL moeten verlaten. Vooral EHSAL was een gevestigde waarde waarvan de naam tot in alle West-Vlaamse colleges gekend was. De HUBrussel is helemaal nog niet zo gekend.

Dus voorlopig blijft het nog HUB-KAHO, maar tijdens de integratie van de academische opleidingen in 2014 zullen we misschien toch nadenken over een naamsverandering.

Door Christophe Vanhoutte

Submit a Comment