Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| November 29, 2022

Scroll to top

Top

No Comments

Het verhaal achter EHSAL Management School

Het verhaal achter EHSAL Management School
Christope Vanhoutte

Review Overview

Rating

EHSAL Management School (EMS) biedt al meer dan een kwarteeuw postuniversitair onderwijs aan in het hartje van Brussel. In haar assortiment zitten vijf postgraduate dagprogramma’s alsook diverse opleidingen en bijscholingsmogelijkheden voor professionals. EMS verzorgt, samen met Fiscale Hogeschool (FHS), de dienst EHSAL-FHS Seminaries en Groepscentrum Permanente Vorming (GPV), de permanente vorming van HUBrussel. KAHO kent eveneens een Dienst Voortgezette Opleidingen (DVO). Wij brachten aan bezoek aan EMS en we spraken met directeur Jo Van den Bossche.

Stoemp!: Kunt u ons het ontstaan en de evolutie van EMS kort uitleggen?
Jo Van den Bossche: EHSAL Management School ontstond in 1988 aan toenmalige Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL), met als hoofddoel permanente vorming te bieden als bijscholing of specialisatie aan professionals uit het bedrijfsleven en uit de social profit. Op dat moment bood EHSAL al permanente vorming aan op het vlak van fiscaliteit, via de Fiscale Hogeschool en EHSAL-FHS Seminaries (beide toen o.l.v. Willy Maeckelbergh). Maar naast fiscale seminaries was er in het werkveld ook nood aan langlopende opleidingstrajecten in talloze managementfacetten.
De eerste langlopende postuniversitaire opleiding, waaruit later EMS zou ontstaan, was ‘Topprogramma Accountancy’, een tweejarig programma waarbij studenten twee avonden per week les konden volgen. Het ging hier om een doorgedreven specialisatieprogramma voor professionals die al een stevige basis in accountancy hadden. Als bewijs dat het werkelijk een ‘topprogramma’ was, prijkte de spitse neus van een Concorde op de omslag van de eerste folder. Twee jaar later werd i.s.m. Stichting Marketing (Instima), een soortgelijk programma over marketing management aangeboden.
Het programma-aanbod werd steeds verder uitgebreid en in 1988 werd EMS officieel boven de doopvont gehouden. Sindsdien wordt onder die naam een uitgebreide reeks opleidingen in de markt gezet. Voornamelijk zijn dat langlopende managementopleidingen, intensieve basisopleidingen in deelgebieden van de bedrijfseconomie en ‘in company’-opleidingen.
Juridisch maakt EMS eveneens deel uit van HUB-KAHO. Sinds de fusie met voormalige VLEKHO Business School maken ook een aantal postgraduaten, in dagopleiding voor pas afgestudeerden met een bachelor of master diploma, deel uit van het opleidingsaanbod van EMS.

Stoemp!: Recent zijn daar ook nog de postgraduaten Digitale Marketing & Communicatie en Finance & Securities aan toegevoegd.
Jo Van den Bossche: Klopt. Het postgraduaat Digitale Marketing & Communicatie bestaat al vier jaar en is een enorm succes. Door de grote interesse hebben we de jongste jaren de groepen verdubbeld. Desondanks moeten we elk jaar nog kandidaat-studenten weigeren.
Het postgraduaat Finance & Securities bestaat nu al twee jaar. We zijn met deze opleiding begonnen op vraag van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars. Het eerste jaar waren er 34 inschrijvingen, dit jaar iets minder, maar wij geloven in het belang en potentieel van deze opleiding. De focus bij al de postgraduate programma’s ligt op ‘learning by doing’. Ervaringsgericht leren door inschakeling van gastdocenten uit de praktijk, met cases uit en concrete opdrachten voor het bedrijfsleven, coachings, enz.

Stoemp!: Sinds dit academiejaar zijn de academische opleidingen van HUBrussel geïntegreerd in KU Leuven. Waarom is EMS niet mee geïntegreerd?
Jo Van den Bossche: Hier bestaan verschillende redenen voor. De integratie van het hoger onderwijslandschap is juridisch duidelijk geregeld voor wat de basisopleidingen betreft (waar ook een onderscheid te maken valt tussen professionele bacheloropleidingen enerzijds en academische masteropleidingen anderzijds). Voor wat permanente vorming betreft is deze opleiding minder eenduidig en bovendien ook juridisch niet voorzien. Wanneer men opleidingen aanbiedt inzake permanente vorming, richt men zich in de eerste plaats naar het werkveld. Dat vertoont vaak een grote heterogeniteit betreffende vooropleidingen. Wanneer men bijvoorbeeld een programma organiseert over ‘financial accounting’, dan richt dit zich tot professionals die zowel een masteropleiding Economie als een professionele bachelor Bedrijfsmanagement kunnen bezitten. Beide diploma’s bieden trouwens toegang tot het beroep van accountant. Een algemeen onderscheid maken tussen ‘academische’ en ‘professionele’ permanente vorming is daarom niet wenselijk. Dat maakt ook het integratievraagstuk complex. Om tegemoet te kunnen komen aan die complexiteit en heterogeniteit in het werkveld zullen we mijns inziens tot talloze samenwerkingsverbanden (tussen de universiteit en de University Colleges) moeten komen over permanente vorming op de gemengde campussen.

Stoemp!: De slagzin van EMS voor de postgraduate dagprogramma’s luidt: “Start je carrière met ervaring”, hoe wordt dit nu geconcretiseerd?
Jo Van den Bossche: Dit is een verwijzing naar het belang van de praktijk in de opleidingen. Veel van de docenten hebben hun stempel al gedrukt in het bedrijfsleven. Zij betrekken de studenten actief bij hun vakgebied. Ook in het curriculum van de postgraduaatopleidingen wordt de link met de praktijk steeds gemaakt aan de hand van verschillende projecten.

Stoemp!: Bedankt voor het interview.
————
INFOMOMENTEN
Op 6 mei 2014 organiseert EMS een infomoment voor geïnteresseerde studenten van HUB-KAHO om 12u30 in lokaal 3102. Meer informatie op de website http://www.hubrussel.be/ems/postgraduaten

Submit a Comment