Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| October 1, 2022

Scroll to top

Top

No Comments

Discussie verhoogde inschrijvingsgelden

Discussie verhoogde inschrijvingsgelden
Christope Vanhoutte

De naderende verkiezingen doen het debat over de inschrijvingsgelden oplaaien. Door een nijpend tekort aan middelen en weinig steun van de overheid is het hoger onderwijs namelijk in geldnood. Moeten we straks meer betalen om lessen te volgen?College_graduate_students

Er is te weinig onderwijzend personeel. Sinds 1997 is het aantal studenten met meer dan 40 procent toegenomen terwijl er slechts 10 procent meer docenten zijn. De Vlaamse instellingen van het hoger onderwijs vragen dan ook dringend meer middelen, maar tegelijkertijd moet de overheid besparen. Een mogelijke oplossing lijkt dus het inschrijvingsgeld verhogen.
Enkele weken geleden nog hebben de vijf rectoren, de vijftien algemeen directeurs en de vijf associatievoorzitters samen een memorandum gemaakt naar aanleiding van de nakende verkiezingen. In het memorandum vraagt het Vlaamse hoger onderwijs meer middelen.
Momenteel bedraagt het inschrijvingsgeld in Vlaanderen rond de 600 euro. Beursstudenten en bijna-beursstudenten betalen minder. In de meeste Europese landen is het inschrijvingsgeld vele malen hoger dan in Vlaanderen. Zelfs in de Franstalige gemeenschap ligt het inschrijvingsgeld hoger, daar betalen studenten rond de 800 euro.

Luttele kost
De universiteiten verzetten zich tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld. De rectoren vinden dat dit drempels opwerpt voor de studenten. Nochtans is het inschrijvingsgeld slechts een klein deel van de studiekosten. Het centrum voor budgetadvies- en onderzoek (Cebud) onderzocht dat een kotstudent gemiddeld 12.450 euro per jaar kost. De leefkost (kledij, verzorging, voedsel, ontspanning, …) bedraagt jaarlijks bijna 7.000 euro en is daarmee de grootste uitgave. Vergeleken met dit bedrag, lijkt 600 euro inschrijvingsgeld niet veel.
Als het inschrijvingsgeld met 200 euro verhoogd wordt, hebben de hogescholen en universiteiten ongeveer 44 miljoen euro opbrengst. Maar voor de Vlaamse rectoren is dit niet voldoende, vooral omdat de universiteiten slechts een fractie van hun inkomsten uit het inschrijvingsgeld halen. De UGent bijvoorbeeld zegt slechts 3 procent van de inschrijvingsgelden te gebruiken, terwijl de hogescholen er ongeveer 10 procent van hun inkomsten uit halen.

Goedkoper dan nieuwe iPhone
Ook de politiek is verdeeld over de inschrijvingsgelden. Huidig minister van onderwijs Pascal Smet is resoluut tegen een verhoging, terwijl andere partijen pro zijn. Zo vind Vera Celis van NVA het inschrijvingsgeld aan de lage kant. “In Vlaanderen betaal je meer voor een nieuwe iPhone dan voor één jaar inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs”, aldus Celis.
Meer discussie over de inschrijvingsgelden ongetwijfeld na de verkiezingen.

Submit a Comment