Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| April 16, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

De toekomst van studentenparticipatie aan de HUB-KAHO

Tempus

(Simon Van Hijfte, ondervoorzitter ASR HUB-KAHO)

Volgend jaar zullen de academische bachelors en masters van de hogescholen overgeheveld worden naar de universiteiten. Als gevolg daarvan zullen circa 5 000 studenten van HUB-KAHO verhuizen naar de KU Leuven. Het spreekt voor zich dat als de studenten de jure van de ene instelling naar de andere verhuizen, dit ook een impact heeft op het adviesorgaan van de studenten: de studentenraad.

Momenteel is de Algemene Studentenraad (ASR) HUB-KAHO bij decreet verantwoordelijk voor de studentenparticipatie binnen de instelling. Deze ASR wordt jaarlijks rechtstreeks verkozen door de studenten, met een open lijst per opleiding. Dat is in volledig contrast met het verkiezingssysteem van de studentenraad van onze grootste integratiepartner, de KU Leuven. In de studentenraad van de KU Leuven, de Leuvense Overkoepelende Kringenorganisatie (LOKO), is de vertegenwoordiging volledig in handen van faculteitskringen. In die kringen kunnen enkel aangesloten studenten stemmen voor een praeses (in het beste geval voor een heel praesidium), die dan beslist over hoe de faculteit vertegenwoordigd zal worden.

Een van de grootste problemen bij elke integratie of fusie is het verenigen van de tradities en werking van de individuele partners. Dat vormde in het voorbije jaar één van de grootste discussiepunten bij het oprichten van “de studentenraad”, de nieuwe studentenraad van de KU Leuven na integratie. Uiteindelijk werd gekozen voor het deltamodel, dat niet alleen rekening zou houden met de kiesstelsels van de studentenraden pre-integratie maar ook werkbaar zou zijn in de toekomst. Het verenigen van alle eisen van de studentenraden zorgde voor een zeer complex kiesstelsel waar zelfs de technocraten van de CD&V hun hoedje af voor zouden nemen.

Omdat het deltamodel werkt met faculteitsfracties en campusfracties zullen er bovenop de driewekelijkse vergaderingen van “de studentenraad” ook faculteitsstudentenraden en campusstudentenraden moeten worden georganiseerd. Gelukkig vallen de bevoegdheden van deze campusstudentenraad binnen de campus HUB-KAHO gelijk met die van de ASR HUB-KAHO, waardoor we onze structuren in de toekomst zullen kunnen behouden.

Nu er een ruwe schets is qua structuren moeten we het toch eens hebben over de werkelijke impact van deze verschuivingen op de democratische vertegenwoordiging van de HUB-KAHO-student. Heel waarschijnlijk zullen de nieuwe structuren nooit efficiënt werken, alleen al door de geografische spreiding van de studentenvertegenwoordigers die naar de faculteitsstudentenraden en “studentenraad”-vergaderingen in Leuven zullen moeten gaan. Ook zal de ASR minder directe inspraak hebben in de beslissingen die genomen worden op het gebied van onderwijsbeleid, maar wij kunnen niet anders dan hopen dat de nieuwe studentenraad beslissingen zal nemen die alle studenten van de geïntegreerde KU Leuven ten goede zullen komen.

In het voorbije jaar liep de samenwerking tussen LOKO en de ASR zeer stroef, vanwege miscommunicatie en een gebrek aan vertrouwen. Ook zijn gevoelige onderwerpen van de baan, meestal eerder door toegevingen van de ASR dan van LOKO. De ASR hoopt daarom dat de samenwerking met onze collega’s in Leuven dit jaar beter loopt; gelukkig waren de eerste gesprekken tussen beide studentenraden constructief en hoopgevend voor de toekomst. Een goede samenwerking is niet alleen belangrijk om de werking van de ASR te vergemakkelijken, maar vooral om de belangen van de studenten die we vertegenwoordigen te behartigen. Daarvoor is het cruciaal dat de nieuwe studentenraad met al zijn aanhangende organen stevig in de startblokken staat om aan het uitdagende werk van volgend academiejaar te beginnen.

http://asr.ac/contact/

Submit a Comment