Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| October 1, 2022

Scroll to top

Top

No Comments

De KU Leuven aan de HUBrussel

De KU Leuven aan de HUBrussel
Christope Vanhoutte
  • Door de integratie werden alle academische opleidingen van de hogescholen (uitgez. De kunstopleidingen) universitaire opleidingen.
  • De academische opleidingen (van de faculteiten Economie & Bedrijfswetenschappen, Rechten en Letteren) Hogeschool-Universiteit Brussel werden hierdoor KU Leuven opleidingen.
  • De geïntegreerde opleidingen blijven wel doorgaan op campus Brussel en de studenten maken gebruik van dezelfde studentenvoorzieningen (restaurant, administratie, …) als de hogeschoolstudenten.

 Sinds het begin van dit academiejaar is ook de KU Leuven thuis op campus Brussel van de HUBrussel. Door de integratie zijn alle academische opleidingen zoals Toegepaste Taalkunde, Rechten, Handelswetenschappen, … KU Leuven opleidingen geworden. Wel gaan de lessen nog gewoon door op campus Brussel.

In Vlaanderen bestond er een systeem waarbij er aan de universiteiten enkel academische bachelors en masters aangeboden werden. De hogescholen boden professionele bacheloropleidingen aan en academische bachelors en masters. Het verschil tussen een professionele opleiding en een academische opleiding is dat een academische opleiding gebaseerd is op onderzoek en een professionele opleiding meer praktijkgericht is. De Vlaamse overheid heeft beslist dat ook de academische hogeschoolopleidingen thuishoorden aan de universiteit. Doordat de HUBrussel al sinds 2003 samenwerkt met de KU Leuven en 7 andere hogescholen in de Associatie KU Leuven, zijn alle academische opleidingen van de Associatie KU Leuven nu KU Leuven opleidingen. Uitgezonderd de academische kunstopleidingen zoals Drama, Film, Textielontwerp, …. Alle kunstopleidingen, zowel de professionele als de academische, zijn ondergebracht in een zogenaamde school of arts. Aan de KU Leuven is dit de LUCA school of arts met campussen in Brussel, Gent, Leuven en Diepenbeek.

Door de integratie is er een juridische defusering gebeurd. De academische opleidingen behoren nu tot de KU Leuven. Aan de HUBrussel volgden ruim de helft van de studenten een academische opleiding, hetzelfde aan de KAHO Sint-Lieven met campussen in Gent, Sint-Niklaas en Aalst. Beide instellingen besloten dan om hun krachten te bundelen en sinds begin dit jaar zijn beide instellingen gefuseerd. Een gelijkaardige beweging zien we bij de andere hogescholen van de associatie: KH Leuven en KHLim werken aan een fusie, KHBO en Katho zijn gefusioneerd tot Vives hogeschool en tot slot zijn Lessius en KH Kempen gefusioneerd tot Thomas More hogeschool.

 

 

Submit a Comment