Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| January 27, 2022

Scroll to top

Top

No Comments

Centrale Bibliotheek T’ Serclaesgebouw: plannen tot het creëren van meer flexibele werkruimtes in de bibliotheek

Tempus

Correctie artikel ‘Centrale Bibliotheek T’ Serclaesgebouw: plannen tot het creëren van meer flexibele werkruimtes in de bibliotheek’ in Tempus #5

Wegens onverwachte en langdurige ziekte van de hoofdredacteur van Tempus (Kevin Vandevelde), heeft Tempus een zware storm doorstaan. Buiten dit voorval, zijn ook vele Tempus-redacteurs op Erasmus vertrokken. Het is weliswaar schitterend dat HUBrussel haar studenten deze mogelijkheid aanbiedt! Deze studenten werken van op afstand en schrijven ook over hun Erasmus-ervaringen in Tempus. Zo is ook de grafisch ontwerper, Thomas Vanhoutte, eerder dit semester op stage vertrokken naar Dalton (Georgia, Amerika). Gelukkig hebben we voor de lente-editie van Tempus een vervanger gevonden. Daarenboven is het in tijden zoals deze erg moeilijk vrijwilligers te vinden. Tempus #5 is geschreven door slechts vier redacteurs. Kortom, de Tempus-redactie gaat door een moeilijke periode. Desondanks, proberen wij er het beste van te maken.

In Tempus #5 werd door, technische en administratieve moeilijkheden een incorrect artikel geplaatst. Ook dit betreuren wij. Daarom willen wij de fout rechtzetten en onze excuses aan het team van E. Meel (hoofd van de dienst Bibliotheek) aanbieden. Zulke fouten zullen zich niet meer voordoen in de toekomst. De Tempus-redactie staat er immers op om enkel correcte informatie te publiceren. U kunt dus de aangepaste artikel “Centrale Bibliotheek T’ Serclaesgebouw: plannen tot het creëren van meer flexibele werkruimtes in de bibliotheek” hieronder vinden.

Centrale Bibliotheek T’ Serclaesgebouw: plannen tot het creëren van meer flexibele werkruimtes in de bibliotheek

Niet enkel studenten maar ook personeel van de Centrale Bib van HUB hadden de bibliotheek graag wat flexibeler ingericht gezien. Op dit moment zijn er enkel buiten de bibliotheek vergaderruimtes ter beschikking voor vergaderingen. Studenten hebben enkel op de ‘mezannine’ (aan de lockers) ruimte om groepswerken te maken. Studenten van de Lerarenopleiding gebruiken de leeszaal van de 2de verdieping voor dit doel. Praktisch is inderdaad iets anders!

De plannen

Door de vraag naar meer ‘actieve’ vergader- en groepswerkruimtes hebben E. Meel, Diensthoofd van de Dienst Bibliotheek en het bibliotheekteam van de Centrale Bibliotheek hiervoor plannen voor 2013-14 gemaakt. Er zou op de mezannine een studielandschap met computers (zoals in het Erasmusgebouw) komen. Op het eerste verdiep, waar nu de computers staan, zouden flexibele groepswerkplekken komen. Deze ruimte zou flexibel ingericht worden, omdat verrijdbare schermen met prikbord de grote ruimte in verschillende kleinere ruimtes zouden verdelen. Stopcontacten voor multimedia zouden voorzien worden, opdat studenten op een zo gemakkelijk mogelijke manier hun groepswerken kunnen voorbereiden. “Andere universiteiten en hogescholen beschikken reeds over zulke infrastructuur en dat maakt de druk bij studenten ook groter,” zegt E. Meel. “Je ziet dat studenten nood hebben aan zo een ruimtes. Wegens plaatsgebrek gaan ze nu naar de hogere verdiepingen, maar deze zijn bedoeld om te studeren, niet om groepswerken voor te bereiden. Alleen de eerste en tweede verdieping zijn nu bedoeld om ook actief te werken.”

Argumenten

“Vroeger was in Hermes 3 een bibliotheek die beschikte over groepswerkruimtes. Sinds enkele jaren is de bibliotheek verhuisd naar de Warmoesberg. Daar was het onmogelijk om groepswerkruimtes in te richten. Na een tijd was er een groeiende tegenstelling qua noden, tussen studenten die individueel willen werken en diegene die een groepswerk willen voorbereiden.” De bibliotheek is nu zo ingericht dat, hoe hoger het verdiep, hoe stiller men moet zijn. Daarom zijn er met opzet geen pc’s geplaatst op het achtste verdiep. “We merken echter dat het op het eerste soms muisstil is, en op andere verdiepen zijn de gebruikers soms luidruchtiger. Studenten komen dus niet op het eerste om hun groepswerk voor te bereiden, wat oorspronkelijk de bedoeling was. De beoogde functie van de pc-ruimtes op het eerste bleek dus niet gerealiseerd te zijn. Als studenten de pc nodig hebben, kunnen ze in het Erasmusgebouw terecht, en moeten ze de andere studenten op hogere verdiepingen niet onnodig storen”, aldus E. Meel.

Er is dus het idee een pc-ruimte te creëren aan de lockers. Op die manier worden studenten, die echt stil willen studeren niet onnodig gestoord en bovendien moeten de lockers niet gebruikt worden, door studenten die maar even hun mail willen checken of iets willen printen. De functie van de ‘mezannine’ zou dus uitgebreid worden als computerruimte, maar deze zou dan buiten de deuren van de bib blijven. De eerste verdieping zou dan als een volwaardige groepswerkruimte ingericht worden.

Er is een maar…

Oorspronkelijk was er de idee om honderd pc’s in de bibliotheek te installeren, maar de brandveiligheid laat slechts 49 personen per verdiep toe. Er zal dus een verplaatsing van een deel van de bestaande pc’s gebeuren, van binnen de bibliotheek naar buiten de bibliotheek. Bovendien is dit project is een hele investering, en het is nog de vraag, of men hiervoor geld kan vrijmaken. Deze plannen zouden op korte termijn met een beperkt budget moeten kunnen worden goedgekeurd in de begroting van 2013, zodat de werken tijdens de zomer van 2013 kunnen starten en het geheel operationeel is tegen het begin van academiejaar 2013-14.

–Deborah D’Hauwer

Submit a Comment