Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| October 22, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Back to the old school?

Tempus

Het is eruit! Na een eindeloze welles-nietesdiscussie is de kogel door de kerk. Om zich als een echt klasse-instituut te profileren, zal de HUB vanaf komend academiejaar (2013-2014) teruggrijpen naar het ouderwetse uniefuniform. Op deze manier tracht het management van de hogeschool-universiteit iets nauwer aan te sluiten bij instituten als Oxford en Cambridge. Naar verluidt trok een duur snoepreisje naar beide Engelse universiteiten onze rector definitief over de streep.

Ruimte voor enig protest is er niet. Bij artikel 2.27 wordt bepaald dat de maatregel minstens tot 2020 zal gelden en tot dan onomkeerbaar zal zijn. Tempus ging in de wandelgangen alvast even peilen naar enkele (anonieme) reacties bij verbolgen studenten en alumni.

Dr. Prof. Ir. François-Marie 230-Voltaire: “Als ik weemoedig ben en weer eens met frisse tegenzin naar het werk ga, dan hoef ik alleen maar te kijken naar wat er aan de HUB gebeurt en dan weet ik: het kan altijd nog erger. Deze beslissing van de HUB slaat weer helemaal nergens op. Ik heb anders wel goede ideeën om van onze instelling de top van de wereld te maken.  Maar ja, wie vraagt mij wat?”

Bart De Platendraaier: “Op de bovenste verdieping van het T’Serclaesgebouw bevindt zich een groep luchtfietsers die er helemaal niets van begrijpen. Het geeft me anderzijds ook wel een geruststellend gevoel. Hoe slecht ik ook presteer op school, en met hoe weinig skills ik deze school ook verlaat, één ding weet je zeker: Erger dan daarboven kan het niet, er is dus nog hoop. We zorgen wel voor verandering wanneer de tijd daarvoor rijp is.”

Jürgen Laekens: “Volgens mij is de school nu voor negentig procent de beste universiteit ooit in dit land. Een strak keurslijf is net wat wij nodig hadden in deze tijden zonder respect en vol verderf. Een stap in de goede richting, als je het mij vraagt. De HUB moet geen mea culpa slaan, het ziujn net de andere scholen die niet beseffen dat een sterk signaal nu meer dan nodig is!”

Wil je ook je mening kwijt over deze nostalgische maatregel, laat dan zeker je stem horen op de sociale media of op onze website. Onder het motto “een beleefde reactie is er twee waard” geven we een snoepje aan elke student die reageert op een manier die voldoet aan de criteria van het directiecomité. Een groen snoepje natuurlijk, zoals het de HUB betaamt. 

Foto: (CC) Jamil Soni Neto (Flickr)

Submit a Comment